Rreth Nesh

Agjensioni doganor IMEX SHPK është një kompani e themeluar ne vitin 2015 ne tregun e shërbimeve të zhdoganimit të mallrave dhe te transportit.
IMEX SHPK ofron shpërbimet e shpedicionit, transportit me një përgjegjësi dhe profesionalizëm shumë të lartë dhe me një qasje korrekte ndaj klienteve.
IMEX SHPK ka licencë për kryerjen e shërbimeve për përfaqësimin e procedurave doganore.

Sherbimet e shpedicionit qe imex i ofron jane:

1. Përgatitja e deklaratave te tranzitit T1
2. Deklarimi dhe kryerja e të gjitha procedurave të importit dhe eksportit IM4, IM5, IM7, IM9, EX1, EX2, EX3
2. Pergatitja e dokumentacioneve per transit te mallrave.
3. Dërgimi ne menyre elektronike te fletpagesave te taksave importuese që i gjeneron sistemi Asycuda
4.Pregatitje e ankesave eventuale për mbivlerësim dhe kërkesave për procedura të veçanta doganore.

Agjensitë tona të Shpedicionit operojnë në këto lokacione:

1. Terminali Doganor Prishtinë
2. Terminali Doganor Prizren

Dhe agjente te autorizuar ne te gjitha pikat doganore te Republikes se Kosoves.